Top
x
Blog

Corona

Aan al onze Happy Friends, collega’s, locaties, artiesten en partners,
De ontwikkelingen van de laatste paar weken, en dat wat nog in het verschiet ligt, hebben een enorme impact op ons allemaal. Zoals je zult begrijpen, zijn wij als organisatie in de evenementenbranche, door de overheidsmaatregelen die nodig zijn om het coronavirus in te dammen, de komende tijd niet in staat het werk te verrichten waar wij normaal gesproken zoveel plezier in hebben. Social distancing druist in tegen al datgene waarvoor wij zo ons best doen: mensen bij en tot elkaar brengen!
Bij Happy Feelings zijn we vanzelfsprekend bereid om alle nodige stappen te zetten om er zorg voor te dragen dat ons land weer zo snel mogelijk een gezonde toekomst heeft. Een toekomst waar we als vanouds bij elkaar komen om het leven te vieren. Als we dat voor ogen houden, is social distancing hopelijk niet meer dan een tijdelijk ongemak.
We houden ons dus aan de adviezen en nemen onze verantwoordelijkheid om samen met jullie Nederland zo snel mogelijk weer te laten glimlachen!
Wij wensen iedereen veel sterkte en gezondheid toe de komende periode!
Pas op jezelf en elkaar!
Team Happy Feelings, altijd blijven lachen!

Add Comment