Privacy statement Happy Feelings

Happy Feelings, gevestigd aan gevestigd en kantoorhoudende te Bronkckhorststraat, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Happy Feelings verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type 

We werken samen met ‘naam ticket dienst’ voor de uitgifte van onze tickets. Zij verwerken onderstaande gegevens: 

– Voor- en achternaam – Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer
– E-mailadres 

Privacy statement (link naar ticket dienst)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@happygroup.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Happy Feelings verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Het afhandelen van jouw betaling  
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
  • Je op maat gemaakte content en advertenties aan te bieden 
  • Happy Feelings analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Happy Feelings bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Happy Feelings verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Happy Feelings gebruikt cookie is een klein wordt opgeslagen in Functionele cookies 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Happy Feelings en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@happygroup.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Happy Feelings neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@happygroup.nl 

  • Alle personen die namens Happy Feelings van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.