Huisreglement Happy Feelings

 1. Bij het betreden van het evenement verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en huisregels van Happy Feelings zoals deze gelden tijdens het evenement.
 2. Eenieder is verplicht aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 3. Het is verboden om wapens, op wapen lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te mee te dragen. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen dat voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie. 
 4. Het is verboden om in het evenement drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang worden geweigerd. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie. 
 5. Toegang tot het evenemententerrein wordt geweigerd indien: 
  • Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt; 
  • De bezoeker jonger is dan 18 jaar oud. 
  • Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten het evenement. 
  • Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers. 
 6.